Big data i sundhedsvæsnet - vejen til præcisionsmedicin – Københavns Universitet

BRIC dansk > Besøg BRIC > Gymnasielærerkursus fo...

Big data i sundhedsvæsnet - vejen til præcisionsmedicin

Gratis kursus for biologi- og biotekundervisere i gymnasiet

 

Vil du arbejde med emnerne cancer, personlig medicin og big data i din biologi eller biotekundervisning? Og er du interesseret i at basere din undervisning på virkelige data fra offentlige patientdatabaser? Biotech Research & innovation Centre, Københavns Universitet tilbyder gratis kursus!

Baggrund
Big data er blevet et buzzword i løbet af de senere år. Data er overalt – og mere end det: personlige data. Du genererer data hver eneste gang, du oplyser dit navn og adresse i en standard formular på dit arbejde, og når du køber en croissant med dit dankort ved bageren om morgen. Det samme er tilfældet med dine medicinske undersøgelser og optegnelser.

I sundhedsvæsnet stræber man hele tiden efter at optimere den behandling man tilbyder, og i den sammenhæng spiller indsamling og deling af patientdata med forskere- og medicinindustrien en vigtig faktor som kommer alle parter til gode: patienterne tilbydes mere effektiv og skræddersyet behandling og industrien bliver i stand til at afsætte flere lægemidler.

Mange af de største gennembrud i medicin i løbet af de seneste er blevet opnået gennem intensive studier af store datasæt. Med hurtigere, mere sikre og billigere metoder til DNA sekventering er denne praksis blevet rutine på hospitaler over hele verden. Som resultat bliver der skabt enorme mængder data. Men præcis hvilke data er det egentlig hospitalerne samler ind? Hvordan omsætter forskere disse data til nye behandlinger mod eks. cancer? Og hvad er de etiske faldgrupper i brugen af disse big biomedical data?

Om kurset

Hands-on-workshop: Kernen i vores inspirationskursus er en praktisk workshop, hvor vi præsenterer dig for offentligt tilgængelige patientdatabaser med genetiske data, som du og dine elever kan få adgang til blot ved hjælp af en internetbrowser. Vi viser dig, hvordan du navigerer i- og analyserer på datamaterialet ved hjælp af excel, og vi guider dig igennem en række konkrete øvelser om genmutationer og cancer som du efterfølgende kan gennemføre med dine elever.

Øvelserne vil basere sig på virkelige forskningsmæssige spørgsmål såsom:

Er de samme genmutationer fælles for alle typer cancer?

 • Fremsøg genomiske data fra forskellige cancertyper (eks. bryst, lever, lunge
 • Vurder hvilke mutationer som optræder hyppigst på tværs af forskellige cancertyper
 • Fastslå om der er mutationer som er fælles for alle typer cancer

Hvad er de dominerende genmutationer inden for en specifik type cancer?

 • Fremsøg kliniske og genomiske data fra patientgrupper med en specifik type cancer
 • Analyser patienternes genomiske data
 • Identificer de mest almindelige/hyppigste mutationer i forhold til en specifik cancertype

Kan specifikke genmutationer rammes af specifikke lægemidler?

 • Fremsøg patientgrupper baseret på lægemiddelrespons
 • Identificer lægemidler med fælles molekylære virkemåder (fælles genetiske targets)
 • Identificer patienter med ensartet genetisk baggrund
 • Sammenhold lægemiddelrespons med patientdata
 • Fastslå hvilke lægemidler som potentielt kan bruges til behandling af specifikke patientgrupper

Baggrundsviden og etik: Udover workshoppen vil vores forskere give dig en introduktion til begreberne big biomedical data, personlig medicin og præcisionsmedicin og give dig et historisk oprids af de store datas vej ind i forskningen og sundhedsvæsnet. Vi vil præsentere eksempler på forskningsprojekter som er lavet med udgangspunkt i de data, du selv skal arbejde med. Endelig vil formand for etisk råd Gorm Greisen præsentere de etiske aspekter ved at arbejde med – og undervise i big biomedical data.

Program

9.00:

Big data - praktisk brug og vejen til klinikken, Joachim Weischenfeldt, gruppeleder, BRIC

Jeg vil præsentere et historisk oprids samt belyse, hvordan sekventering og store datamængder aktuelt benyttes i biomedicinsk forskning, og hvordan vores forskningsresultater finder anvendelse i en klinisk sammenhæng.

9.50 Pause
10.00

Workshop del 1

(bemærk: workshoppen foregår på engelsk)

Workshop leaders: Douglas Oliveira, postdoc in Andersen Group, BRIC and Colm O’Rourke, postdoc in Andersen Group, BRIC 


Workshop instructors:

Daria Shlyueva, Assistant professor in Helin group

Aidan Flynn, postdoc in Weischenfeldt group

Samuel Demharter, postdoc in Khodosewich group

Tian Xia, Research assistant in Erler group

Martina Hödl-Baumgartner, postdoc in Groth group 

Magali Claude Delphine Michaut, postdoc in Porse group 

Chirag Nepal, postdoc in Andersen group 

Sachin Pundhir, assistant professor in Porse group

11.30 Frokost
12.00 Workshop fortsat
13.45 Pause
14.00

Identifying personalized cancer treatments with drug testing of cancer patient cells, Krister Wennerberg, Gruppeleder, BRIC

How the combination of drug screening and patient data can be used to pave the way from targeted treatment of a single patient (personalized medicine) to predicting patient responses and optimizing patient stratification to the best treatment options (precision medicine),

14.50

Pause

15.00

Big Data: Er det muligt at det vil gøre skade eller blive uretfærdigt?, Gorm Greisen, Formand for Etisk Råd

Oplæg og debat om overordnede etiske aspekter i brugen af big data, og om hvordan man som lærer skal forholde sig til elevernes overvejelser.

16.00

Tak for idag!