SRP Studieretningsprojekt på BRIC

15.-16. november 2018


Vil du skrive SRP i biologi/biotek, og synes du emnet kræftbehandling er interessant? Er du interesseret i at basere din opgave på et eksperiment foretaget i et professionelt forskningslaboratorium under ledelse af rigtige forskere? Og vil du gerne have et indblik i livet som forsker? Så er vores SRP forløb måske noget for dig!

Kurset løber over 2 hele dage i november. I løbet af disse dage vil du få lejlighed til at gennemføre et planlagt eksperiment i vores laboratorier om kræftbehandling og at analysere dine data. Du vil igennem hele forløbet blive vejledt af forskere fra BRIC. Bemærk: Da BRIC er et internationalt forskningscenter, vil programmet foregå på engelsk. Udover laboratorieøvelser og analyse vil du få lejlighed til at høre foredrag om kræftforskning og om livet som forsker.

Bemærk: BRIC tilbyder ikke vejledning i udformning af problemformulering til din SRP. Vi tilbyder heller ikke vejledning i forhold til opgavens indhold og vinkel i perioden efter kurset. Det er op til dig og din lærer at beslutte hvordan de indsamlede data skal anvendes i din opgave.

Om eksperimentet

En ud af tre personer udvikler i dag kræft i løbet deres levetid. De mest almindelige kræftbehandlinger er kemoterapi og strålebehandling. Disse behandlinger virker primært ved at inducere skader på kræftcellernes DNA, hvad der får cellerne til at dø. Men behandlingerne virker ikke på alle patienter - kun hos nogle patienter reagerer deres tumor på behandlingen.

Formål: Formålet med forsøget er at teste, hvilke kræftceller der vil reagere positivt på strålebehandling og dermed forudsige, hvilke patienter der vil have gavn af en sådan behandling. Vi vil gøre dette ved at teste virkningen af bestråling på en række forskellige humane kræftcelletyper. I 2018 anvendes leverkræftceller og brystkræftceller.

Forsøg: Forsøgene tager udgangspunkt i bestråling af en række humane kræftcelletyper dyrket i petriskåle i laboratoriet. Efter bestråling vil fluorescerende antistoffer blive brugt til at identificere DNA skader i kræftcellerne, som en indikation på respons til strålebehandlingen. Jo mere DNA-skade, jo mere antistof vil bindes til kræftcellernes DNA og øge det fluorescerende lyssignal som cellerne udsender. Lyssignalet (DNA skaderne) detekteres med mikroskopi, hvor der tages billeder af cellerne. Med udgangspunkt i mikroskopisk billedbehandling, så vil DNA skaderne blive målt og sammenlignet mellem de forskellige typer af kræftceller der er blevet bestrålet. Dette vil kunne anvendes til at bestemme hvilke kræfttyper (’patienter’) der kan forudsiges at have gavn af stråleterapi. Datasættene vil til slut blive behandlet statistisk for at sandsynliggøre forskelle i datasættene.  

Forsøgene er gennemprøvede til at kunne gennemføres på de 2 dage du har til rådighed, så du er sikker på at gennemføre hele forsøget og få analyserede data med hjem. 

Forudsætninger: Kurset vil indeholde elementer fra biologi, kemi og fysik. A-niveau i biologi eller biotek er påkrævet for at blive optaget. Det meste af kurset vil foregå på engelsk, og det er derfor vigtigt, at du kan begå dig nogenlunde på engelsk. Der vil under alle laboratorieøvelser være forskere til stede som kan vejlede dig.

Perspektiver: Udgangspunktet for kurset/forsøgene er biologi, men der kan anlægges flere forskellige vinkler til at anvende forsøgene i et tværfagligt SRP. Man kan fx inddrage fysik (hvad er bestråling, og hvordan påvirkes cellens molekyler af bestråling), kemi (hvad er DNA skader i kemisk forstand), psykologi (hvordan påvirkes patienterne/behandlings-resultatet af, at man ikke ved, om den enkelte patient har gavn af den behandling, de får), idræt (kan motion forebygge kræft) mv. Dette er blot ideer, og underviserne på kurset kan ikke påtage sig en rådgivende rolle i forhold til de enkelte SRP projekters indhold og vinkel, men vil kun yde vejledning af de konkrete forsøg.

Tilmelding: Tilmeldingen åbner efterår 2018. Udvælgelsen vil ske på baggrund af en indsendt motivation (2000 anslag), Bemærk: Tilmelding til BRIC SRP program kan kun søges elektronisk.

Hold øje med denne side for information og tilmelding til SRP 2018.