10. januar 2018

Nyt studie i præcisionsmedicin giver håb til patienter med uhelbredelig kræftform

Galdevejskræft

Præcisionsmedicin kan blive nyt våben i kampen mod galdevejskræft. I et omfattende studie fra Københavns Universitet, har forskere påvist, at patienter med galdevejskræft kan inddeles i fire hovedgrupper som hver bør tilbydes forskellige typer kemoterapi. Studiet kan være første skridt på vejen imod godkendt præcisionsbehandling til patienter med den på nuværende tidspunkt uhelbredelige cancertype.

Studiet er spændende fordi resultaterne er så signifikante. Vi har undersøgt tumorvævet fra næsten 500 kræftpatienter og vores undersøgelser viser, at der baseret på arvemassen er tale om 4 overordnede typer af denne kræftform, som hver især er sårbare overfor forskellige typer kemoterapeutika. Jesper Andersen, gruppeleder, BRIC

I studiet har forskere fra Jesper B. Andersens laboratorium fra Biotech Research & Innovation Centre, BRIC analyseret arvemassen i tumorerne fra 500 patienter med såkaldt intrahepatisk galdevejskræft (kræft i galdegangene i leveren). Deres undersøgelser viser, at patienterne kan inddeles i fire patientgrupper som er molekylært meget forskellige. Undersøgelsen er et eksempel på såkaldt præcisionsmedicin hvor forskere undersøger og integrerer store mængder genomiske data på tværs for at finde overordnede mønstre i ændringerne af arvemassen mellem patienter. Disse mønstre kan klinisk bruges til at forbedre behandlingen og overlevelsen af patienter i forhold til hvad der i dag er muligt.

infografik

Infografik. Klik for større billede

laboratoriet har forskergruppen udsat sygdomsmodeller af de fire patientgrupper for mere end 500 forskellige kemopræparater som i dag enten anvendes til behandling af andre sygdomme eller er i sidste stadie inden godkendelse ved lægemiddelsstyrelsen. Deres tests viser, at de forskellige sygdomstyper responderer på forskellige præparater og at patienterne derfor klinisk bør behandles adskilt.

Næste skridt vil nu være at indlede samarbejde med kliniske partnere om at iværksætte forsøg med præcisionsbehandling.

Forskningschef i Kræftens Bekæmpelse Mef Christina Nilbert ser positivt på de nye resultater:

Som læge har jeg behandlet mange patienter med denne sygdom, og jeg ved hvor vanskeligt det er fordi disse tumorer ikke er særlig sårbare overfor kemoterapi. De nye resultater er meget relevante og åbner døren for præcisionsbehandling for patienter med galdevejskræft. Gruppen har gjort et fremragende stykke arbejde med en omfattende genomisk analyse og identificeret, hvad der synes at være relevante og logiske undergrupperinger. I denne æra af præcisionsbehandling, udgør resultater som disse det fundament, vi skal bruge for at bevæge os videre til klinisk implementering. Selvfølgelig stadig i en medicinsk forskningssammenhæng – men med potentiale for at tilbyde denne patientundergruppe præcisionsmedicin meget snart!, Mef Christina Nilbert, forskningschef, Kræftens Bekæmpelse

De fire sygdomstyper

Forskerne fra BRIC har kortlagt genomet i næsten 500 kræftsvulster fra patienter med galdevejskræft. Tre af grupperne kendetegnes ved såkaldt driver mutationer (IDH, KRAS og TP53) – altså en mutation i et bestemt gen som fremmer cancervækst, samt ensartethed i den måde generne i arvemassen styres og kommer til udtryk. Den fjerde gruppe patienter har ikke mutationer i disse gener, men er karakteriseret ved blandt andet flere kopier (gen-amplifikation) af genet METTL13. Det er på nuværende ukendt hvilken rolle dette gen har biologisk, men forskere i Jesper B. Andersen’s laboratorium er ved at kortlægge dets rolle i sygdommen.