Stamceller og sunde organer

Vedligeholdelse af væv, organer og etiske overvejelser

Kurset handler om, hvordan stamceller fungerer i kroppen og hjælper til at vedligeholde og opbygge sunde organer. Kurset inddrager ligeledes perspektiver på stamceller som regenerativ sygdomsbehandling samt etiske dilemmaer ved brug af stamcellebehandling.

Kurset udbydes i samarbejde mellem Biotech Research & Innovation Centre og Novo Nordisk Foundation Center for Stem Cell Biology.

Kurset er målrettet bioteknologiske undervisere i gymnasieskolen, og dele af kurset vil foregå på engelsk.

Dagsprogram:

9.30-10.30: Intro til emne og program

10.30-12.00: Workshop 1: ”Stamceller –Kilden til fornyelse af kroppen” v. Marianne Terndrup Pedersen

12.00-13.00: Frokost (Er ikke inkluderet, men der er mulighed for at købe frokost i vores kantine)

13.00-14.30: Workshop 2: “Cilier – lungernes fejemaskine” v. Jakub Sedzinski

14.30-16.00: Workshop 3: “Stamceller – Etiske dilemmaer?” v. Agnete Kirkeby

16.00-16.30: Afrunding og feedback

Beskrivelse af dagens workshops:

1: Stamceller –Kilden til fornyelse af kroppen

Stamceller er en kilde til konstant fornyelse af vores væv og organer. De sørger for at opretholde kroppens funktioner, så vi kan forblive raske. Når vi ældes, skyldes det til dels stamcellernes slækkede evne til at forny vores krop. Stamcellernes evne til at dele sig og danne nye specialiserede celletyper kan bruges til regenerativ sygdomsbehandling.

Workshop: 
Tarmen er et organ med en høj udskiftning af celler, og her er stamcellernes rolle meget tydelig. Hvis de ikke konstant giver ophav til nye specialiserede celler, forstyrres tarmens funktion, og der kan opstå kroniske sygdomme. Tarmen vil blive brugt som model til at forstå stamcellernes vigtighed for, at et organ fungerer som det skal.

Hands-on: 
Vi skal se på tarmstykker under mikroskop, undersøge hvad der sker, hvis tarmens struktur ødelægges, isolere tarmceller og putte dem i kultur. Til sidst skal vi se, hvordan stamceller kan dyrkes og bruges som levende plastre i tarmen (film).

2: Cilier – lungernes fejemaskine

Workshop:
Cilier er mikroskopiske hårlignende strukturer, som beklæder cellerne i de indre overflader i luftvejene. De udfører en rytmisk bevægelse, der bevirker, at skidt og partikler bliver transporteret op fra de nedre luftveje, så lungerne kan forblive sunde og raske. Den proces kaldes mucociliær clearance, og den udføres gennem et samarbejde mellem to forskellige celletyper: Goblet celler og multicilierede celler. Goblet cellerne producerer slim, som de multicilierede celler transporterer væk. Når det system ikke fungerer, kan der opstå kroniske luftvejslidelser som f.eks. astma, kronisk bronkitis eller cystisk fibrose. Vi vil gerne forstå, hvordan disse multicilierede celler dannes og fungerer og derved udvikle bedre behandlingsmuligheder for kroniske luftvejslidelser.

Workshoppen vil bestå af en kort introduktion til hvordan og hvorfor, Xenopus laevis (afrikansk sporefrø) er en velegnet dyremodel til at studere kroniske luftvejslidelser.

Hands-on:
Der vil være forskellige arbejdsstationer med:

  • Håndtering af Xenopus frøer og befrugtning af oocyter.
  • Håndtering og manipulering af embryoner bl.a. med mikro-injektioner.
  • Stereomikroskopi til scoring af fænotyper, analysering af data, osv.

3: Stamceller – Etiske dilemmaer?

Brugen af stamceller udfordrer os med en række etiske dilemmaer, som det kan være vigtigt at forholde sig til. Der er store forventninger til stamcellers potentiale, og det er vigtigt at forstå hvilke begrænsninger, der også er.

Workshop:
Stamceller optræder allerede i mange forskellige sammenhænge. Udover reel og potentiel sygdomsbehandling kan det f.eks. være i forbindelse med skønhedsprodukter, kosttilskud, kosmetisk kirurgi, elitesport, og i den private sundhedsindustri. I workshoppen vil vi præsentere eksempler på etiske dilemmaer omkring brugen af stamceller, og vi vil arbejde med de forskellige synsvinkler, der kan gøre emnet så dilemmafyldt. Formålet er at give inspiration til håndgribelige eksempler på forskellige etiske problematikker omkring stamceller.